Wettelijke informatie

Wettelijke informatie

Met ingang van 01/07/2022

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de "L.C.E.N.", worden gebruikers en bezoekers, hierna de"Gebruiker", hierbij geïnformeerd over het bestaan van de volgende websites van de volgende websites https://louralecovillage.com en https://booking.louralecovillage.com websites, hierna de "Sites" genoemd, van deze wettelijke kennisgeving.

De toegang tot en het surfen op de Websites door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving.

Deze laatste zijn toegankelijk op de Sites onder de rubriek "Wettelijke vermeldingen".

ARTIKEL 1 - DE UITGEVER

De Site wordt geredigeerd en gepubliceerd door Dimitri KLEIN, wiens geregistreerd adres Loural Ecovillage, Aldeia Velha, Colméal, Gois, Portugal is: Loural Ecovillage, Aldeia Velha, Colméal, Gois, 3330-072, Portugal, en wiens e-mailadres contact@louralecovillage.com is. Deze site is eigendom van LOURALVILLAGE, een naamloze vennootschap geregistreerd in Portugal in het district Coimbra onder nummer 508815584. Het bedrijf is gevestigd op het volgende adres Loural Ecovillage, Aldeia Velha, Colméal, Gois, 3330-072, Portugal.
hierna de"Uitgever".

ARTIKEL 2 - DE GASTHEER

De host van de Site is het bedrijf O2Switch, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Clermont Ferrand (Frankrijk), met als contact e-mailadres commercial@o2switch.fr

ARTIKEL 3 - TOEGANG TOT DE SITE

De Sites zijn te allen tijde toegankelijk, 7 dagen per week, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplande onderbreking, en die kunnen voortvloeien uit een behoefte aan onderhoud.

In geval van wijziging, onderbreking of opschorting van de Site(s), kan de Uitgever niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4 - GEGEVENSVERZAMELING

De Sites zorgen ervoor dat de persoonsgegevens van de gebruiker worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden.

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet met betrekking tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker oefent dit recht uit:

  • per e-mail aan contact@louralecovillage.com

Elk gebruik, reproductie, verspreiding, commercialisering, wijziging van het geheel of een deel van de Sites, zonder toestemming van de Uitgever, is verboden en kan leiden tot gerechtelijke stappen en vervolging zoals voorzien in de Code de la Propriété Intellectuelle en het Burgerlijk Wetboek.