Algemene verkoopvoorwaarden

Loural ecodorp Portugal

Prijs: Overnachting met 3 biologische vegetarische maaltijden. Alles inclusief.

Check in check out:
Aankomst: tussen 9.00 en 11.00 uur op de dag dat de cursus begint.
Vertrek: voor 11 uur op de dag dat de cursus eindigt.

Betalingen:
Om de inschrijving bij Loural écovillage te valideren: beveiligde betaling van 100% van het totaalbedrag van de dienst op www.louralecovillage.com (Alleen na validatie van de inschrijving bij de leraar).

Annulering van het verblijf door de deelnemer:
+ 30 dagen van tevoren: volledige terugbetaling.
Vanaf 30 dagen tot 8 dagen: 50% terugbetaling
Minder dan 7 dagen: Geen terugbetaling

Annulering door Loural:

Indien Ecodorp Loural het verblijf annuleert, zal de deelnemer het volledige betaalde bedrag terugbetaald krijgen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige bijkomende schadevergoeding.

Gezondheid:

De deelnemer verklaart dat hij/zij geen medische contra-indicaties heeft voor groeps- en trainingsactiviteiten (b.v. psychiatrische stoornissen, recente zware operatie, enz.)

Veiligheid: Wandelen in en rond het dorp kan riskant zijn. Loural Ecovillage kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen die op het terrein kunnen gebeuren.

Bagage en persoonlijke bez ittingen: voor eigen risico van de deelnemer in geval van verlies of beschadiging, hoe ook ontstaan.

Schade aan eigendommen: De gast zal verantwoordelijk worden gehouden voor verlies of schade veroorzaakt aan Loural Ecovillage door hemzelf, zijn gasten of personen voor wie hij verantwoordelijk is.

Audiovisuele eigendom en beeldrechten:
Voor promotiedoeleinden, op welke drager en communicatiemiddel dan ook, en behoudens schriftelijk andersluidend verzoek van de deelnemers, is Loural Ecovillage gemachtigd om de tijdens het verblijf van de deelnemers gemaakte foto's te gebruiken.
Overeenkomstig wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheid, hebben de deelnemers recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van de hen betreffende informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie:
Alle geschillen met betrekking tot de door Loural Ecovillage Portugal geleverde dienst, over de geldigheid, interpretatie, uitvoering, beëindiging en de gevolgen daarvan, vallen onder het Portugese recht bij de rechtbank van Coimbra.